Thịt Bò

Liên hệ

Thịt Dê

200,000
Liên hệ
190,000
300,000
190,000

Heo

Bao tử

Bao tử heo

95,000

Heo

Vú heo

160,000

Dồi trường

Dồi trường heo

230,000
160,000

Thịt đông lạnh

Khoai Tây Chiên Hà Lan

Khoai Tây Chiên Hà Lan

Liên hệ

Đuôi đông lạnh

Đuôi đông lạnh

Liên hệ

Hải sản đông lạnh

Hải sản đông lạnh

Mực 1 nắng

Liên hệ

Hải sản đông lạnh

Cá Trứng

Liên hệ

Hải sản đông lạnh

Vây cá hồi

60,000

Hải sản đông lạnh

Sụn gà Thái Lan

150,000

Cá bò da

Cá Bò Da

Liên hệ

Hải sản đông lạnh

Mực Trứng

150,000

Thịt Thỏ

155,000