STT

Sản phẩm Đơn giá

1

THỊT DÊ

Nguyên con

Liên Hê

  Sườn

190.000

  Đùi trước
Đùi sau

190.000
200.000

  Đầu chân
Ngọc dương

120.000
300.000

2

THỊT BÒ

Thịt bò tươi

Liên Hệ

3

THỊT HEO RỪNG

Nguyên miếng

160.000

4

HEO

Bao tử

85.000

  Dồi trường

210.000

  Vú nóng

Liên Hệ

5

THỊT ĐÔNG LẠNH

Thịt trâu Allana

Liên Hệ

  Đuôi đông lạnh

Liên Hệ

6

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Cá trứng

Liên Hệ

  Mực trứng

150.000

  Cá bò da

Liên Hệ

  Vây cá Hồi

65.000

  Sụn gà Thái Lan

150.000

7 THỊT THỎ

Thỏ nguyên con 

140.000